ร่มสีขาว สกรีนโลโก้

ร่มตอนเดียว 24 นิ้ว ร่มสุดพิเศษของโรงงานร่มที่ไม่เห็นบ่อยๆกับร่มสีขาวที่เรียบง่าย แต่สวยงามยิ่ง ที่ใช้สีสกรีนโลโก้เป็นสีน้ำตาลตามสีแบรนด์ ซึ่งร่มออกมาสวยงามและลงตัวสุดๆ