การชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน

  1. สั่งจ่ายเช็ค เขียนเช็คขีดคร่อม(A/C Payee)ในนามบริษัท คิงคอง เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
  2. การโอนเงินผ่านธนาคารในนามบริษัท คิงคอง เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
  3. แจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : kingkongpremium@gmail.com โดยระบุชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน หรือแจ้งผ่านทาง Line@ หรือ email ของพนักงานขายเท่านั้น